Borsa de treball i Oposicions

Fins al 31/01/2023  | Oposició pública i borses de treball

Borsa de treball i Oposició pública

Espai on compartim totes les borses de treball i oposicions  publiques generades en els municipis de la Marina Alta compartides per la Guia Prop.


 


Convocatòria per a contractació temporal de personal inscrit en el Servei Públic d'Ocupació, inclòs en el Programa social d'ocupació per a l'any 2023, per la situació econòmica derivada de la guerra d'Ucraïna, de les categories professionals de: oficials d'obres / vies públiques / jardineria - forestal, peons de comeses diverses, operari/ària de neteja i conserges / vigilants / controladors espais públics.

Xàbia/Jávea
Plaza de La Iglesia, 4
Tel:965790500
Fax:966461719

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les presents bases en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament. (BOP Alacant núm. 14, de 20/01/2023).

Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL

Tipus de prova

Valoració de mèrits

Mès informació


Convocatòria places amb contracte laboral a càrrec de diversos projectes d'investigació (Tècnic de suport a la investigació; Investigador/a doctor/a júnior; Investigador/a doctor/a sènior)

Universitat de València (UV)
Servei de Recursos Humans
Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
46010 València
Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
Fax: 96 386 42 90
Webhttp://www.uv.es
 

Etapa Actual

Convocatòria :  Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. 10 dies hàbils a partir del següent hàbil al de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9516, de 20/01/2023)

Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


Tipus de prova

Valoració de mèrits

Mès informació


Oficial electricista

Teulada
Av. Santa Catalina, 2
Tel:965740158
Fax:965740153

Etapa Actual

Convocatòria :  Obertura de termini

Termini

OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 17, de 20/01/2023).

Procés selectiu

OPOSICIÓ

Tipus de prova

Oposició

Mès informació


Gestor Cultural o gestora cultural. Codi de convocatòria 32542/2021.

Gandia
Plaça Major, 1
Tel:962959400
Fax:962959482

Etapa Actual

Convocatòria :  Obertura de termini

Termini

OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicaciód'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 14, de 20/01/2023).


Procés selectiu

BORSA DE TREBALL


Tipus de prova

Concurs oposició

Mès informació


Personal de vigilància, custòdia i porteo. Codi de convocatòria: expedient 42723/2022

Gandia
Plaça Major, 1
Tel:962959400
Fax:9629594823

Etapa Actual

Convocatòria :  Obertura de termini

Termini

OBERT. 20 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicaciód'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València (BOP nº 14, de 20/01/2023).

Procés selectiu

BORSA DE TREBALL

Tipus de prova

Concurs oposició

Mès informació


Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a infermer/a. (Convocatòria 2023/02)

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)
AV. CATALUNYA, 21
Tel:961925700
Fax:961925703

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. El termini de presentació de sol·licituds comença el 17/01/2023 i finalitza el 01/02/2023.


Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


Tipus de prova

Valoració de mèrits i entrevista personal.

Mès informació


Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a investigador/a. (Convocatòria 2023/05)

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)
AV. CATALUNYA, 21
Tel:961925700
Fax:961925703

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. El termini de presentació de sol·licituds comença el 18/01/2023 i finalitza el 02/02/2023.


Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL


Tipus de prova

Valoració de mèrits i entrevista personal.

Mès informació


Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a neuropsicòleg/òloga. (Convocatòria 2023/04)

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)
AV. CATALUNYA, 21
Tel:961925700
Fax:961925703

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. El termini de presentació de sol·licituds comença el 17/01/2023 i finalitza el 01/02/2023.


Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


Tipus de prova

Valoració de mèrits i entrevista personal.

Mès informació


Convocatòria procés de selecció en règim de concurrència competitiva d'un/a neuropsicòleg/òloga. (Convocatòria 2023/04)

FUNDACIÓ PER AL FOMENT DE LA INVESTIGACIÓ SANITÀRIA I BIOMÈDICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (FISABIO)
AV. CATALUNYA, 21
Tel:961925700
Fax:961925703

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. El termini de presentació de sol·licituds comença el 17/01/2023 i finalitza el 01/02/2023.


Procés selectiu

CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA


Tipus de prova

Valoració de mèrits i entrevista personal.

Mès informació


Project manager

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106
Tel:961246700

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el web de l'IIS La Fe (https://www.iislafe.es/va/treball/).


Procés selectiu

Valoració de mèrits

Mès informació


Cos tecnicoadministratiu

Corts Generals
CORTS GENERALS
Floridablanca s/n
28071 Madrid

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 15, de 18/01/2023).


Procés selectiu

OPOSICIÓ

Mès informació


Cos de lletrats

Corts Generals
CORTS GENERALS
Floridablanca s/n
28071 Madrid

Etapa Actual

Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini

OBERT. 15 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 15, de 18/01/2023).


Procés selectiu

OPOSICIÓ

Mès informació


Convocatòria de proves selectives d'accés al cos de l'Advocacia de la Generalitat, A1-02, pel sistema d'oposició, torn lliure i persones amb diversitat funcional, convocatòria 184/18.

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València
 

Etapa ActualConvocatòria : Oposició : Lectura de l'exercici

Procés selectiu: OPOSICIÓ

 

Mès informació


Convocatòria 09/2022-CVMC: Proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en llocs de treball de periodista, torns general, diversitat funcional i diversitat funcional intel·lectual.

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
Tel:962825500
 

Etapa ActualConvocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Butlletí de Novetats de PROP (11/01/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Convocatòria 10/2022-CVMC: Proves selectives per a la contractació de personal laboral fix en llocs de treball de periodista ENG (convocatòria 10/2022), torns general i diversitat funcional.


CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
Tel:962825500
 

Etapa ActualConvocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Butlletí de Novetats de PROP (11/01/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Convocatòria 13/2022: proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en llocs de treball d'il·luminador/a.


CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
Tel:962825500
 

Etapa ActualConvocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Butlletí de Novetats de PROP (11/01/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Convocatòria 11/2022-CVMC: Proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en llocs de treball de meteoròleg/òloga.

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
Tel:962825500
 

Etapa ActualConvocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Butlletí de Novetats de PROP (11/01/2023)

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Convocatòria 12/2022-CVMC: Proves selectives per a la contractació de personal laboral fix de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) en els llocs de treball d'operador/a càmera - muntador/a

CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS DE COMUNICACIÓ
POL. ACCÉS ADEMUZ, S/N
Tel:962825500
 

Etapa ActualConvocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT: El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV. Butlletí de Novetats de PROP (11/01/2023)
 

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Auxiliar tècnic estabulari en pràctiques

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI LA FE DE LA COMUNITAT VALENCIANA
AV. FERNANDO ABRIL MARTORELL, 106
Tel:961246700
 

Etapa Actual Convocatòria : Bases i obertura de termini

Termini OBERT:  El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el web de l'IIS La Fe (https://www.iislafe.es/es/empleo/).

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Valoració de mèrits

 

Mès informació


Infermer/a (OPO 2017-18-Est19)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València

Etapa Actual

Oposició : Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Procés selectiu: OPOSICIÓ

Tipus de prova:  Concurs oposició

 

Mès informació


Tècnic de biblioteques

Beniarbeig
Plaza 9 d'octubre, 1
Tel:965766018
Fax:965766824

Etapa Actual

Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar des del següent al de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 4, de 05/01/2023.

 

Mès informació


Tècnic/a de desenvolupament local

Alcalalí
Mayor, 10
Tel:966482024
Fax:966482001

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 313, de 30/12/2022).

 

Mès informació


Subaltern

Parcent
Carrer de l'Ajuntament, 11
Tel:966405301
Fax:966405302

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 312, de 29/12/2022).

 

Mès informació


Peó d'obres i serveis (per a persones amb discapacitat intel·lectual)

Parcent
Carrer de l'Ajuntament, 11
Tel:966405301
Fax:966405302

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 312, de 29/12/2022).

 

Mès informació


Operari/ària de neteja

Parcent
Carrer de l'Ajuntament, 11
Tel:966405301
Fax:966405302

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 312, de 29/12/2022).

 

Mès informació


Peó d'obres i serveis

Parcent
Carrer de l'Ajuntament, 11
Tel:966405301
Fax:966405302

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 312, de 29/12/2022).

 

Mès informació


Arquitecte/a Tècnic/a

Benissa
Plaza Del Portal, 1
Tel:965730058
Fax:965731496

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 312, de 29/12/2022).
 

Mès informació


Administratiu/iva d'Administració General

Benissa
Plaza Del Portal, 1
Tel:965730058
Fax:965731496

Etapa Actual Convocatòria : Obertura de termini

Termini OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 312, de 29/12/2022).
 

Mès informació


El Consell Valencià de la Joventut obri un procés de selecció per a cobrir 5 vacants en el departament de Programes. Aquests llocs de treballs són els següents:

  • Un perfil de tècnica o tècnic de Més que Acampar que exercisca el seguiment de la pàgina web i la dote de contingut mediambiental.
  • Dos perfils de tècnica o tècnic de Sensibilització i Educació, un per a la província d’Alacant i un altre per a la província de València, per a la creació de grups participatius contra els discursos d’odi.
  • Dos perfils de tècnica o tècnic d’Educació per a la Participació, un per a la província de Castelló i un altre per a la de València, per a crear itineraris d’educació en participació en instituts.
  • A més, s'actualitzarà la Borsa del departament de Programes, per a futurs projectes que sorgisquen durant un any.
     

Més informació

 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2023