Estudis d'activitat física i esport a la Marina Alta

Itinerari formatiu, d'educació bàsica a superior:

 

Per a cursar un Cicle d’FP Bàsica es necessita:

 • Tenir quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els disset anys en el moment de l'accés o durant l'any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria.

Curs de CREAMA: 

PFCB “Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas”

 

Per a cursar un Cicle formatiu de Grau Mitjà es necessita estar en possessió de: 

 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior
 • Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica)
 • Títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.

Haver superat:

 • El segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
 • La prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà (es requerirà tenir, almenys 17 anys, complits l'any de realització de la prova).
 • La prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Estudis relacionats a la Marina Alta:

 

Per a cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior es necessita estar en possessió de:

 • Títol de Batxillerat, o d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de Batxillerat.
 • Títol de Tècnic (Formació Professional de Grau Mitjà).
 • Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Qualsevol Titulació Universitària o equivalent. 

Haver superat: 

 • 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent)
 • El segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental
 • El Curs d'Orientació Universitària (COU)
 • La prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic)
 • La prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Estudis relacionats que es poden fer a la Marina Alta:

 

Per a cursar estudis universitaris es necessita  estar en possessió de:

 • Títol de Batxillerat, o d'un certificat acreditatiu d'haver superat totes les matèries de Batxillerat.
 • Títol de Tècnic Superior, Tècnic Especialista o equivalent a efectes acadèmics.
 • Qualsevol Titulació Universitària o equivalent. 

Haver superat: 

 • 3r de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent)
 • El segon curs de qualsevol modalitat de Batxillerat experimental
 • El Curs d'Orientació Universitària (COU)
 • La prova d'accés a cicles formatius de grau superior (es requereix tenir almenys 19 anys l'any que es realitza la prova o 18 per als qui posseeixen el títol de Tècnic)
 • La prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.

Per accedir a alguns estudis de grau de les universitats, es demana com a requisit d'accés superar una prova d'aptitud personal (PAP). La qualificació de la PAP serà Apte o No apte. En cas de ser No apte, no es podrà accedir als estudis sol·licitats.

Com a estudis específics universitaris trobem el grau en Ciències de l’activitat física i l’esport. Seus universitaries pròximes a la Marina Alta:

 

Per a cursar Màsters  universitaris es necessita  estar en possessió d'un títol universitari oficial de grau, o un títol de llicenciatura.

Estudis relacionats pròxims a la Marina Alta:

    Masters de la Universitat de València:

Màsters de la Universitat Miguel Hernández d'Elx:

Masters Universitat d'Alacant:

 

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024