Gràfiques i Resultats de l'Enquesta Jove

Per tal de fer més fàcil l’anàlisi dels resultats de les enquestes a la joventut, s’han agrupat les respostes per blocs, zones geogràfiques i edats. Els cinc blocs van relacionats amb les preguntes del qüestionari i son:

 • Bloc 1: Joventut.
 • Bloc 2: Nivell Personal
 • Bloc 3: Poble.
 • Bloc 4: Societat.
 • Bloc 5: Interessos i motivacions.

Les zones geogràfiques en les que s'ha dividit l'anàlisi  son:

 • Pobles de la zona costa.
 • Pobles de la zona intermèdia.
 • Pobles menors de 5.000 habitants.

En totes elles hem tingut una distinció entre sexes.

Per ùltim, s'han dividit en dos blocs d'edat :

 • Menors d’edat
 • De 18 a 30 anys.

Dades generals:

Com s’ha remarcat a la metodologia, la joventut enquestada en tota la comarca son 3.141 dels quals:

 • El 67,7% tenen entre 12 i 17 anys
 • El 20% es troba en la franja d’edat de 18 a 23 anys
 • El 12,3% de 24 a 30 anys

En xifres:

 • A la franja d’edat de 12 a 17 anys s’han enquestat a 2.155 joves
 • La de 18 a 23 636 persones joves
 • La franja de més edat, la de 24 a 30 anys 391

Per blocs i zones geogràfiques:

Bloc 1: Joventut

 COSES BONES DE LA JOVENTUT DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA COSTA I ZONA INTERMÈDIA


Bloc 1: Joventut

ASPECTES NEGATIUS DE LA JOVENTUT DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 2: Nivell Personal

SATISFACCIONS PERSONALS DE LA JOVENTUT, PERCEPCIÓ DELS JOVES DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 2: Nivell Personal

PROBLEMÀTIQUES PERSONALS DE LA JOVENTUT DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 3: Poble

COSES BONES DEL TEU POBLE, PERCEPCIÓ DELS JOVES DE POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 3: Poble

PROBLEMATIQUES DEL TEU POBLE, PERCEPCIÓ MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 4: Societat

ASPECTES POSITIUS DE LA SOCIETAT, PERCEPCIÓ DELS JOVES DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


Bloc 4: Societat

ASPECTES NEGATIUS DE LA SOCIETAT, PERCEPCIÓ DELS JOVES DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA


 Bloc 5: Interessos i motivacions

INTERESSOS I MOTIVACIONS DELS JOVES DELS POBLES MENORS DE 5000 HABITANTS, DE LA ZONA INTERMÈDIA I ZONA COSTA

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024