Fases del Pla

Per a la realització del Pla Jove de la Marina Alta resulta imprescindible la implicació de tot el personal que treballa en joventut a la comarca. Durant tot el procés de planificació del pla aquest personal ha anat augmentant, cosa que ha permès incrementar les accions relacionades amb el mateix pla. A continuació es detalla anualment aquest increment i la seua relació amb el Pla Jove de la Marina Alta: 

 • 2018 → La MACMA disposava de dos tècnics/tècniques de joventut, incorporades en l’últim trimestre de l’any, que van realitzar tasques de recollida de dades d’infraestructures, i recursos culturals i juvenils. A més, el conjunt del personal tècnic de la Xarxa Jove Comarcal de la Marina Alta va fer una enquesta als IES per fer una avaluació inicial sobre els problemes que s’havien detectat en generacions anteriors de joves (transport, oci nocturn, oferta d’estudis…), així com una valoració de l’ús i rendiment dels CIJ i PIJ.
 • 2019 - 2020 → A partir del maig de 2019 s'incorpora un/a tècnic/a de l’àrea de joventut de la MACMA i un/a tècnic/a de joventut de Calp, Xàbia, Ondara, Gata de Gorgos, Dénia, Teulada Moraira i Pego. Al mateix temps, durant aquest any s’amplia el personal de joventut amb un coordinador/a de zona. Aquest nou personal amplia la recollida de dades sobre recursos i infraestructures esportives a la nostra comarca.
 • 2021 → S’incorpora el personal tècnic de Benissa i Pedreguer. A Febrer de 2021 s’incorpora el personal tècnic de Xàbia, Ondara, Gata de Gorgos, Dénia, Teulada Moraira i Pego.   El mateix any, la MACMA incorpora 3 dinamitzadors/es de joventut, dos en abril i un/a en juliol. En aquest any es realitza el treball de camp pertinent al Pla Jove de manera coordinada entre la MACMA i els diferents municipis majors de 5000 habitants. 

A finals de 2021 i principis de 2022 també s’incorporen diferents dinamitzadors/es juvenils als pobles que encara no ho havien fet, sent un total de 9 dinamitzadors i dinamitzadores juvenils repartides entre els 9 municipis majors de 5000 habitants. 

El Pla Jove de la Marina Alta, i per extensió els diferents Plans Joves Locals, s’ha realitzat entre els mesos de maig de 2021 i juny de 2022. A l’hora d’explicar les fases s’ha de remarcar, en primer lloc, que no es tracten d’unes fases estàtiques. 

Així doncs, la codificació de les enquestes o la recollida de dades externes s’ha anat realitzant al mateix temps que es feia el treball de camp als diferents centres educatius de secundària, sempre tenint en compte les reunions de coordinació que es realitzen periòdicament i on ens marcavem unes pautes que s’han seguit en gran mesura. 

Per altra banda, també s’ha de tenir en compte que en mesos anteriors a maig de 2021 també s’ha realitzat treball previ al pla, mitjançant la recollida d’informació i el disseny de l’enquesta i les entrevistes utilitzades posteriorment. 

 • Disseny estratègic (març a abril de 2021)

Com a pas previ a l’elaboració del pla, es van realitzar reunions periòdiques entre tot el personal tècnic de joventut de la comarca i el personal de joventut de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta.
En les que es van detallar les pautes a seguir en la mostra de persones joves enquestades, la realització de les enquestes, el pla de comunicació de la fase de les enquestes i les pautes a seguir en la codificació posterior a l’execució de les enquestes.

 • Realització d’enquestes i entrevistes (maig-novembre de 2021)
  • 141 enquestes realitzades per la joventut de 12 a 30 anys. 
  • 156 entrevistes a informadors i informadores clau. 
  • 15 entrevistes a regidories de joventut de la Marina Alta. 
  • Realització dels diferents Fòrums Joves Locals i el I Fòrum Jove Comarcal de la Nova Ruralitat. 
  • Recollida i anàlisis corresponent de totes les dades estadístiques d’altres entitats municipals i supramunicipals vinculades a la joventut de la Marina Alta.
 • Realització del I Fòrum Comarcal de la Nova Ruralitat i els diferents Fòrums Joves Locals (octubre de 2021 a maig de 2022)

Recollida de dades externes. El procediment per a la recollida consisteix en fer una primera observació a les pàgines webs dels organismes mencionats anteriorment, per a posteriorment i si no s'obtenen les dades necessàries, contactar via correu electrònic detallant cada dada necessària. En cada cas ens van enviar aquestes dades amb la menor brevetat possible.

 • Anàlisi de les enquestes i de les dades externes (novembre 2021 a març 2022)

Aquesta etapa suposa la redacció del pla mateix, tenint en compte l’anàlisi de les codificacions realitzades per detallar cada necessitat de la població jove. Al mateix temps i per tal de dotar d’un diagnòstic sociològic a l’estudi, acompanyem aquest anàlisi amb dades sobre diferents aspectes sociodemogràfics de la nostra comarca i la nostra mancomunitat.

 • Definició de les línies estratègiques (juny 2022)

Explicar cada línia estratègica de futur extreta de l’anàlisi tant a nivell local com a nivell comarcal i fer una calendarització de les mateixes.

 • Creació del Projecte de Corresponsals de la Marina Alta (setembre a novembre de 2022)
 • Avaluació del pla i presentació a la Junta i Plenari de la Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta (setembre a novembre 2022)

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

620 85 22 83 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Comarcal de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

Descobrim la Marina Alta:

© MACMA 2024