Els hàbits saludables i esportius de la ciutadania de la Marina Alta

04/10/2021 |Marina Alta

Dins de l’estudi i anàlisi de la realitat esportiva de la Marina Alta es van realitzar un total de  485 enquestes arreu de la comarca, aconseguint una mostra representativa del territori amb un 90% de nivell de confiança i un marge d’error del 4%.  La mostra s’ha estratificat per sexe, per edat i per lloc de residència. 

El 82% de la població enquestada pensa que en el seu municipi es practica esport de forma habitual.  Preguntats per la seua pràctica, el 89% contesta que fa esport de manera habitual en la Marina Alta. Pel que fa a la freqüència de la pràctica de l’esport, la majoria de persones (51,3%) el practica entre 3 o 4 vegades a la setmana, seguida del grup que el practica entre 1 o 2 vegades a la setmana (26%) i pel grup que el practica 5 vegades o més a la setmana (21,6%). 

Figura 1: Freqüència de la pràctica de l’esport

 

Figura 2: Pràctica de l’esport per tipus de municipi.

 

Si analitzem per gènere, els homes practiquen més esport que les dones (92,7% i 84,4%, respectivament) (Figura 3). Una de les explicacions possibles és la distribució tradicional de rols, encara existent, tot i que va diluint-se. Tradicionalment, les dones han suportat un treball domèstic i de cures continuat, mentre que els homes han participat al mercat laboral, amb un principi i final de la jornada de treball. Amb el temps, però, les dones s’han incorporat al mercat de treball, però els homes no s’han incorporat de la mateixa manera al treball domèstic i de cures, trobant encara desigualtats de gènere en la càrrega de treball de reproducció. Per això es parla de que les dones suporten una doble jornada (de reproducció i de producció) i gaudeixen de menys temps lliure, que és el relacionat amb l’esport.

Addicionalment, hi ha la socialització de gènere. La socialització és la introducció de l’individu en la societat i cultura que els envolta. Implica ensenyar l’infant com ha de comportar-se, quins poden ser els seus interessos, les expectatives que els demés posen sobre ells i ells o les responsabilitats que els cauen. En aquest sentit, a les xiquetes se’ls ha educat en un estil de vida més sedentari, i això es veu reflectit en la quantitat de xiquets que s’apunten a esports i de xiquetes que van a dibuix o música; en la vestimenta (ells, xandall, elles, de vegades, falda) o en els comportaments i aficions (ells, seguir esports per la televisió i practicar-los, elles altres aficions no tan relacionades amb l’esport). Aquests rols tradicionals estan canviant, però encara no s’ha arribat a la igualtat real. 

 

Figura 3. Pràctica d’esport per gènere.

 

Per últim, podem analitzar els resultats segons l’edat de la persona que contesta. El grup que més esport afirma realitzar és el de persones entre 45 i 59 anys (93,9% de persones en fan), i el que menys, en contra d’allò que es podria pensar, és el de 16 fins a 29 anys (85,7%) (Figura 4). Açò potser estiga relacionat amb l’estil de vida que porten els i les joves, amb unes condicions laborals i econòmiques que els permeten menys temps lliure i menys capacitat adquisitiva per dedicar a l’esport (gimnasos, entrenadors, equips), i amb un altre tipus d’ús del temps lliure que tenen. No obstant, caldria una investigació a fons per determinar alguna conclusió i, per tant, sols podem plantejar hipòtesis. 

Figura 4. Pràctica d’esport per edat.

 

VOLS REALITZAR L’ENQUESTA I AJUDAR-NOS A SEGUIR ESTUDIANTS ELS HÀBITS ESPORTIUS DE LA MARINA ALTA?
 


REALITZA LA NOSTRA ENQUESTA [+]

 

 

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Gerència i Comunicació:

607 334 445 - comunicacio@macma.org

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

653 492 156 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Cultural de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022