Beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit

28/06/2022 |Beques

Sol·licitud de beques acadèmic-esportives per a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana per a l'any 2022


Les beques objecte d'aquesta convocatòria estaran destinades a ajudar els i les esportistes d'elit a sufragar, en part, les despeses ocasionades pels seus estudis i la seua formació acadèmica, com a incentiu econòmic a la seua formació, en consideració als seus resultats esportius, les exigències en la seua preparació i el fet de representar un model per a la joventut.

Qui pot sol·licitar-ho?
Podran sol·licitar aquestes beques acadèmic-esportives les persones físiques que puguen obtindre la condició de beneficiàries per no concórrer cap de les circumstàncies que ho impedeix, les quals es detallen en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que complisquen els següents requisits:

Requeriments
a) Ser esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana o d'alta competició, que apareguen en les Llistes d'Esportistes d'Elit publicades des de l'1 de gener de 2021 fins al final del termini de presentació de sol·licituds de les presents beques acadèmic-esportives, i que no hagen perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes en l'article 17 del Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell, de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.
b) Acreditar resultats, obtinguts des de l'1 de gener de 2021
fins a la data de fi del termini de presentació de sol·licituds, referits en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria, o almenys en campionats oficials d'Espanya, resultats de:
b.1) Modalitats Olímpiques o Paralímpiques: resultats entre els 6 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 16 primers classificats en categoria sènior.
b.2) Altres modalitats oficialment reconegudes: resultats entre els 3 primers classificats en categories de més de 17 anys o entre els 12 primers classificats en categoria sènior.
Tots els resultats hauran de ser obtinguts en campionats oficials que complisquen la resta de requisits de nombre mínim d'esportistes i equips participants per categoria, establits igualment en l'article 6.2 de les bases que regulen la convocatòria.
c) Tindre domicili en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana en el moment de la sol·licitud, excepte aquells esportistes inclosos en Centres Estatals de Tecnificació Esportiva o situació similar que hagen desenvolupat la seua carrera esportiva en la Comunitat Valenciana fins a aqueix moment, acreditant-se aquesta situació per la seua federació esportiva.
d) Esportistes que en 2022 complisquen com a màxim 26 anys.
e) Estar en possessió de la corresponent llicència en vigor d'una federació esportiva de la Comunitat Valenciana, acreditat per la corresponent federació.
f) Tindre matrícula durant tot el curs acadèmic 2021-2022 en un centre d'ensenyament secundari o universitària oficialment reconegut per la Conselleria competent en matèria d'educació, cursant ensenyaments de règim general, ensenyaments de règim especial o ensenyament universitari.

Les persones interessades hauran de complir aquests requisits en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les beques es concediran fins a esgotar el crèdit consignat i tindran una dotació que oscil·larà entre 500 euros i 2.500 euros.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la present convocatòria. Des del dia 28 de juny fins al 18 de juliol de 2022 tots dos inclusivament. (DOGV núm. 9369, de 2706/2022)

Més Informació

També et pot interessar:

On trobar-nos

MACMA. Seu Mancomunitat Cultural de la Marina Alta

C/ Blasco Ibáñez, 50 baix - 03760 - Ondara

Tel. 965757237 - Email: macma@macma.org

Contacte

Gerència i Comunicació:

607 334 445 - comunicacio@macma.org

Cultura i Patrimoni:

659 219 476 - macma@macma.org

Joventut. Xarxa Jove Marina Alta:

680 516 149 - xarxajove@macma.org

Esports. Xarxa Esportiva Marina Alta:

635 636 023 - xarxaesportiva@macma.org

Servei Mancomunat d’Arxius:

653 492 156 - arxius@macma.org

Secretaria:

96 575 72 37 - secretaria@macma.org

Xarxes Socials

Mancomunitat Cultural de la Marina Alta:

Xarxa Jove Marina Alta:

Xarxa Esportiva Marina Alta:

© MACMA 2022