PUBLICACIONS

La Marina Alta • 11/3/19

L’IVAJ subvenciona per a 2019 aquest programa d’ocupació que pretén consolidar la comarcalització de l’àrea de Joventut a la nostra comarca

Si el passat any dos tècnics s’incorporaren a la seu de la Mancomunitat Cultural en el darrer trimestre de 2018 per tal de desenvolupar tasques i funcions com a tècnics de Joventut, aquest programa es prorrogarà novament enguany a través de la línia de subvenció que l’IVAJ atorga directament a les mancomunitats valencianes per tal de consolidar l’àrea de Joventut i comarcalitzar el servei d’atenció als joves. Un recolzament per dignificar l’àmbit de Joventut a la Marina Alta que s’articularà des de la Xarxa Jove Marina Alta: entitat creada el 2016 tot i aprofitant l’estructura administrativa de la MACMA.
Pel que fa a la plaça de tècnic/a de Joventut, es tracta d’una contractació temporal com a funcionari interí. El període de contractació és d’un any prorrogable segons el conveni amb l’IVAJ i la plaça indicada coordinarà el gruix de les accions de la Xarxa Jove, així com centralitzarà les funcions de l’organisme com a eix d’unió entre els Centres d’Informació Juvenil de la comarca. Pel que fa als requisits dels i les aspirants, per presentar-s’hi caldrà estar en possessió dels títols d’Educació Social, Treball Social, Psicologia, Pedagogia o Magisteri. Així mateix es valorarà com a mèrit la formació i l’experiència específica en polítiques integrals de Joventut i desenvolupament comunitari.
Pel que fa a les bases completes, aquestes poden consultar-se al tauler  l’anuncis de la seu electrònica de la MACMA, així com a la pàgina web de l’entitat, www.macma.org . Les instàncies per prendre part en la convocatòria es presentaran en el Registre General de la MACMA –Plaça del Convent nº 2 d’Ondara– en horari de 9 a 14 hores durant el termini de deu dies naturals des de la publicació de la convocatòria.
En resum, des de la MACMA i la Xarxa Jove Marina Alta es valora molt positivament el suport de l’IVAJ i s’agraeix la destinació d’aquests recursos per eixamplar el concepte de servei i orientació als joves i les joves de la comarca.

DESCARREGA’T LES BASES – FES CLIC ACÍ